การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

1 1 1
1 1 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Share

You May Have Missed