นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Share

You May Have Missed