National Test

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไป เยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา แ

ละคณะกรรมการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test (NT) ประจำปีการศึกษา 2561

Share

ใส่ความเห็น