นายสุริภาศ สีหะวงษ์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “แนวทางจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)”

Share

You May Have Missed