ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในทุกเทศกาลหรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy)

Share