EB6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีลักษณะเป็น Link (คลิกที่นี่)ที่สามารถสอบทานย้อนกลับได้ ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
ประกาศเจตจำนงสุจริต ที่ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคนปัจจุบัน เอกสารอ้างอิง
ประกาศเจตจำนงสุจริต จะต้องมีเนื้อหาที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้สำเร็จตามพันธกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อย่างมีธรรมาภิบาล
จัดทำเป็นฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน + 3 เอกสารอ้างอิง

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *