ข้ามไปยังทูลบาร์

Conditional Cash-transfer

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร ดร.ชอบ สมภาค รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานตามระบบปัจจัยพื้นนฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา Conditional Cash-transfer (CCT) ปีการศึกษา 2562