การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปีงบประมาณ 2561

ด้วย สพฐ.จะดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบลูกเสืออย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่มุ่งมั่นพัฒนางานลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือจะได้รับโล่และเกียรติบัตรพร้อมทั้งงบประมาณในการพัฒนากิจการกองลูกเสือของโรงเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จึงขอเชิญชวนมายังโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของ สพฐ. ส่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ดาวน์โหลด หนังสือ http://eoffice.osea2.go.th

Read More