Home > ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ประชุม VDO conference

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม VDO conference โดย นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุมฯ จาก สพฐ. ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/OSEA24U

Read More