ข้ามไปยังทูลบาร์

ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.103/26

ประกาศโรงเรียนบ้านดงแดง  ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิคก์ (e-bidding) คลิกอ่านรายละเอียด