ผลงานวิชาการ ผอ.เชี่ยวชาญ นายธนสมพร มะโนรัตน์

ผลงานวิชาการ ผอ.เชี่ยวชาญ นายธนสมพร มะโนรัตน์ เรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติของโรงเรียนบ้านห่องวารี (นิพัทธ์ธรรมมาภรณ์อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

[pdfviewer]http://www2.osea2.go.th/wp-content/uploads/2018/06/0tanasomporn.pdf[/pdfviewer]

 

Share

ใส่ความเห็น