เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.ณ ที่หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงค์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดสาระการเรียนรูคณิตศาสตร์และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ
ชมภาพกิจกรรม

ข้ามไปยังทูลบาร์