is ivermectin safe for human consumption ivermectin biogaran buy ivermectin for humans thailand how long does ivermectin toxicity last in humans ivermectina para garrapatas ivermectina para pediculosis

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแนวใหม่ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฎิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัดเข้ารับการอบรม จำนวน 182 คน

วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ นางนิภาพรรณ เหล่าแค นักวิชาการคลัง ชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจิราพร บุญมา นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ นางสาววรรณา ไผ่แก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ชมภาพกิจกรรม

Share

12 thoughts on “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุแนวใหม่ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  1. Pingback:ivermectin
  2. Pingback:ventolin walmart
  3. Pingback:dapoxetine base

ใส่ความเห็น

You May Have Missed