เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จ.มุกดาหาร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เชต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อน 9 จุดเน้น

ข้ามไปยังทูลบาร์