ivermectina dosis gotas nios medication ivermectin ivergot gotas dosis para que sirve jeffers ivermectin ivermectina mecanismo accion merck and ivermectin ivexterm efectos secundarios

ประชุมชี้แจงประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ  สีหะวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีประธานสนามสอบ สนามสอบละ 1 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นางวรรณภา  บุตรวงศ์ นายชอบ  สมภาค  นายทรงวุฒิ  ศรล้อมสรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมครั้งนี้

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed