วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2563 ก่อนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการ ดังนี้
– มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญและกำลังในให้กับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม
– มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในการประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ด.ญ.สิริก์วัชร์ดี ทรัพย์ดก นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
– ครูผู้สอน ได้แก่นางอุมาพร สุวรรณ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed