ivermectina farmacia ahumada ivermectine volaille ivexterm alcohol ivexterm mercado libre how to get ivermectin over the counter in canada

ให้กำลังใจในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ที่โรงเรียนบ้านโทะ และโรงเรียนบ้านพะวร พร้อมนี้ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุยาว เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได้นิเทศรายชั้นเรียน โดยทดสอบความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนด้วย


ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น