securonix snypr ivermectina para sarna humana how do you take mectizan tablets ivermectin is effective ivermectina gotas dosis adultos como se toma side effects ivermectin humans ivermectine bestellen zonder recept dosis de ivermectina para perros con garrapatas

ติดตาม 9 จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศก.2 และคณะ ได้เดินทางไปให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านหัวช้าง และโรงเรียนบ้านโนนสูง เยี่ยมชมชั้นเรียนทุกชั้นและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวนโยบาย 9 จุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน “STUDENT FIRST”

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed