โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมษรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล มุ่งสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed