topical ivermectin for rabbits ivermectina gotas genfar ivermectina em promoção ivermectina venta online argentina comprar ivermectina online españa barato securo ivermectina ema

โครงการ “เพิ่มสุข ลดทุกข์ ให้กับลูกนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2″

เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่  ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรมผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการตามโครงการ “เพิ่มสุข ลดทุกข์ ให้กับลูกนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2”โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ วัสดุก่อสร้างสำหรับสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านให้กับนักเรียนที่พ่อ แม่ มีฐานะยากจน

Share

ใส่ความเห็น