แบบสอบถาม-การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) ปีงบประมาณ 2557

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php  ลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านด้วย รหัส Smis 8 หลัก ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรอุปกรณ์ 2557

 

 

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed