ข้ามไปยังทูลบาร์

แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีะพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าวโรงเรียน รายการพิเศษ 4 ปีการศึกษา พัฒนาชายแดนใต้ โดย พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้นำการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมประชุมทางไกล รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพตำบล ปีการศึกษา 2562 การขับเคลื่อนโรงเรียนตาม พรบ. พื้นที่นวัตกรรม ผ่านระบบ VDO. Conference