ข้ามไปยังทูลบาร์

แจ้งมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ขอแจ้งมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19 เพื่อขอความร่วมมือจาก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ถือปฎิบัติ

แจ้งมาตรการป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID -19