เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู และนักเรียน ได้ติดตามการนำ นโยบาย STUDENT FIRST สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ทดสอบความสามารถในการอ่านไทยแนะนำวิธีการคัดลายมือให้สวยงาม ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จากนั้นได้เยี่ยมให้กำลังใจในกิจกรรมการประกอบอาหารของลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed