เยี่ยมโรงเรียนประสบวาตภัย

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.40 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 หล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ไปเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนดู่ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เป็นเหตุให้หลังคาอาคารเรียนเกิดความเสียหายทั้งหลัง

ข้ามไปยังทูลบาร์