ivermectin tablet dose for adults in hindi ivermectina bula posologia anvisa ok google para que serve o ivermectina ivermectina en pacientes hipertensos ivermectin and praziquantel tablets for dogs uses

เยี่ยมโรงเรียนบ้านไพรพะยอม บ้านกล้วยกว้าง และบ้านพอกหนองแข้

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านไพรพะยอม โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง และโรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ ได้ติดตามการนำนโยบาย STUDENT FIRST สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อทดสอบการอ่าน ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน แนะนำวิธีการคัดลายมือให้สวยงามให้กับครูและนักเรียน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed