nexterm tabletas ivermectin embernek quanox ivermectina 0.6 para que sirve ivermectina calox 6 mg ivermectin austria stromectol uk for sale does ivermectin kill mites toma ivermectina

เยี่ยมโรงเรียนบ้านจาน โรงเรียนบ้านหนองหว้า

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านจาน และโรงเรียนบ้านหนองหว้า ได้ติดตามการนำนโยบาย STUDENT FIRST สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียน ทดสอบความสามารถในการอ่านไทย แนะนำวิธีการคัดลายมือให้สวยงาม ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ การท่องสูตรคูณ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed