tanio scabo barata ivergot como se toma las pastillas ivexterm ivermectina humano preço ivermectin tablets buy

เยี่ยมโรงเรียนบ้านค้อกำแพงและโรงเรียนบ้านสร้างเรือ

วันที่ 29 มกราคม 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านค้อกำแพง และโรงเรียนบ้านสร้างเรือ เพื่อให้ขวัญกำลังใจแก่คณะครู นักเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและติดตามการนำนโยบาย STUDENT FIRST ไปใช้ในระดับสถานศึกษา
ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เข้าเยี่นยมชั้นเรียนเพื่อทดสอบการอ่าน การเขียน การคัดลายมือสวย การท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แนะนำวิธีการคัดลายมือให้สวย

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed