how much does ivermectin cost in namibia para que serve o ivermectina de 6mg ivermectin practo how much ivermectin is safe for humans buy ivermectin 12mg

เยี่ยมรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือโรงเรียนบ้านหนองม้า

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ และ โรงเรียนบ้านหนองม้า ได้ติดตามการนำนโยบาย STUDENT FIRST สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา พร้อมนี้ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนเพื่อทดสอบการอ่าน ทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน แนะนำวิธีการคัดลายมือให้สวยงามให้กับครูและนักเรียน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed