ivermectin over the counter for humans cheap ivert is ivermectin/pyrantel safe for dogs ivermectina es kilox ivermectina bula em pdf

เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป. รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 และ ผอ.กลุ่ม ร่วมประชุมการจัดเตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในการปฏิบัติราชการในสำนักงาน และการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

Share

ใส่ความเห็น