เปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโจดม่วงนายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เชต 2 เป็นประธานเปิดศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (PEER Center) กลุ่มเครือข่ายพฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 พร้อมนี้ได้นิเทศ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปฐมวัย และการคัดลายมือภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา


ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น