เปิดบ้านปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.35 น. ณ หอประชุมประจิม นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.สรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลต้นแบบ/ต้นแบบเครือข่าย และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed