can we use ivermectin daily mectizan tablets 3mg ivermectina bicho geografico ivermectina efeitos colaterais diarreia ivermectina apresentação ou acheter stromectol cuantas gotas de quanox debe tomar un adulto

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษ


วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนศิลาลาดวิทยา นายธีระพงศ์ บุษยงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้ให้เกียรติเดินทางไปเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 ศิลาลาด จำนวน 213 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามนโบาย 9 จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน STUDENT FIRST คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด
*****จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจในการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง และโรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ โดยได้ตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม 9 จุดเน้นในการพัฒนานักเรียน STUDENT FIRST คุณภาพนักเรียนคือเป้าหมายสูงสุด

Share

ใส่ความเห็น