ivermectin dosage chart for cats ivermectina dosis en perros via oral how often can i take ivermectin for scabies ivermectina marca original ivermectina nombres comerciales colombia ivermectina informacion ivermectina en gotas precio mercado libre peru ivermectina naturale

เตรียมติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายธีระพงศ์  บุษบงก์  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานการประชุม รอง ผอ.สพป.ศก.2ศึกษานิเทศก์ ผอ.กลุ่มฯ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อหารือและมอบหมายภารกิจ ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันของทุกโรงเรียน   โดยให้ทุกโรงเรียนได้จัดรายการอาหารตามProgram Thai School Lunch

Share

ใส่ความเห็น