ivermectina da diarreia ivermectin creme kaufen ohne rezept ivermectin dosage for scabies ivermectin mensch kaufen how much ivermectin can a dog have ivermectina estados unidos para que serve o remédio ivermectina para cachorro simpiox se puede tomar alcohol

เข้าค่ายนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

       เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2599 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพะวร ดร.ชอบ สมภาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายนักเรียนแกนนำเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปี 2599 โดยมีนักเรียนแกนนำระดับ ม.1 – ม.3 ของโรงเรียนในอำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอเมืองจันทร์ โรงเรียนละ 2 คน เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดทุกชนิดเป็นกิจกรรมเสริมในดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสำเร็จ มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหานักเรียนออกกลางคันและปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 จำนวน 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายโรงเรียนบ้านพะวร อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น