อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET)

[metaslider id=2092]

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีอุทุมพร ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(NT/O-NET) การอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ทั้งสิ้น 196 คน

วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รอง ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.

ข้ามไปยังทูลบาร์