ข้ามไปยังทูลบาร์

อบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นางวรรณภา บุตรวงศ์ รอง ผอ. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามระบบการประกันคุณภาพภายใน เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีการศึกษา 2563