อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) และการถอดบทเรียน ( LessonLearned ) โรงเรียนต้นแบบสุจริต/โรงเรียนเครือข่ายสุจริต มีข้าราชการครูเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 181 คน
วิทยากรผู้ให้การอบรมได้รับความอนุเคราะห์จากนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed