อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-4 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นการจัดอบรมหลักสูตรบูรณาการวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนเอกชน และคณะวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวนรวม 179 คน การนี้ นายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ได้กล่าวรายงานการดำเนินการต่อ นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดยกล่าวถึงประโยชน์และความสำคัญของการจัดอบรม STEM Education ระดับปฐมวัยทั้งสองหลักสูตร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย นำไปพัฒนาเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ และได้เห็นแนวทางในการนิเทศ ติดตาม กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมครูผู้สอนในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 คือจุดเน้นพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกคน 9 ข้อ ตามหลักการ STUDENT FIRST ข้อแรกคือ เด็กปฐมวัยเติบใหญ่น่ายล และข้อ 7 คิดอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งจะส่งผลเกี่ยวเนื่องถึงด้านอื่นๆ ที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดสู่คุณภาพของนักเรียนทุกคน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของนโยบาย STUDENT FIRST

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *