อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล O-NET

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงาน

ข้ามไปยังทูลบาร์