ivermectina para quê ivermectina dosis adultos sarna ivermectina para fumigar can i buy ivermectin over the counter in mexico para que sirve ivexterm pastillas ivermectina definicion

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล O-NET

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายธงชัย เกตุทองมงคล รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงาน

Share

ใส่ความเห็น