ivermectin pill form for humans ivexterm 4 tabletas precio similares ivermectina nombres comerciales colombia merck ivermectina ivermectina en farmacias similares what is dosage of ivermectin what can ivermectin be used for in humans

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร ดร.ไพบูลย์ ศรีสุธรรม ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed