อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรีอุทุมพร นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย “การอ่านออกเขียนได้” โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สมองเป็นฐาน

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed