สรุปผล STUDENT FIRST “ความสำเร็จในกาพัฒนาการศึกษา” และแสดงมุทิตา

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เปิดการประชุมสัมมนาสรุปผล STUDENT FIRST “ความสำเร็จในกาพัฒนาการศึกษา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
หลังจากนั้นได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เกษียณอายุราชการที่ทรงคุณค่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 อีกทั้งยังแสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย ซึ่งผู้อเกษียณอายุราชการนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยความทุ่มเท วิริยะ อุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการทางด้นการศึกษา เป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ถึงพร้อมในความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งการขับเคลื่อนด้านการศึกษานั้นประกอบด้วยบุคคลที่มีความสำคัญทั้งผู้บริหารระดับสูงใน สพท. ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกาลุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และลูกจ้างประจำ ต่างมีความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกคน

Share

ใส่ความเห็น