สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 และแผนปฎิบัติราชการประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดศรีสะเกษ

Share

You May Have Missed