สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

นำส่งในเขต
นำส่งต่างเขต
1.ว7317

2.คำร้องขอ

3.ตำแหน่งว่างรับย้าย มค.64+วิชาเอกรับย้าย

4.ปริมาณงานและอัตรากำลัง ปี 63+ย้าย มค.64

5.รายละเอียด

Share

ใส่ความเห็น