สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ เสริมสร้างศักยภาพครูแนะแนวและ บุคลากรการแนะแนว จัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

Share

You May Have Missed