สพป.ศรีสะเกษ เขต ๒ เก็บข้อมูลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่ 2/2564

Share

You May Have Missed