ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออุทุมพรพิสัย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 (อำเภออุทุมพรพิสัย) ภายใต้ชื่องาน ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ตลอดทั้งสร้างความตระหนักให้สังคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูและให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ครูอาวุโส ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 (พื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย) สังกัด สพม. สังกัดเอกชน สังกัด กศน. เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมีนายธีระพงศ์ บุษบงก์ ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กล่าวรายงานนอกจากนี้ภายในงานมีพิธีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้กับข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นด้วย

ชมภาพกิจกรรม

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You May Have Missed