is ivermectin allowed in south africa nissei ivermectina levne ivexterm ivexterm 6 mg ivermectina dosis escabiosis niños precio de ivexterm en similares

ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ผอ.กลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)” โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ร่วมชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

Share

ใส่ความเห็น