ร่วมประชุมทางไกล video conference

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ นายสุริภาศ สีหะวงษ์ รอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล video conference “ชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Share

ใส่ความเห็น

You May Have Missed